Kecskeméti István

(25 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
„Claude Debussy, Musicien Français” : az életmûvet befejezõ szonáták [I.] - 1962., 3. évf. 4. szám 323. - 345.o
„Claude Debussy, Musicien Français” : az életmûvet befejezõ szonáták [II.] - 1962., 3. évf. 5. szám 453. - 474.o
A „Sába királynõje” dramaturgiájának kérdéseihez : Goldmark Károly születésének 150. évfordulójára - 1980., 21. évf. 3. szám 264. - 277.o
A századvég magyar zenéje a hetvenöt éves „Kiállítási Album” tükrében - 1960., 1. évf. 2. szám 157. - 168.o
A Zenészeti Lapok századik születésnapjára - 1960., 1. évf. 2. szám 194. - 196.o
Bartók Béla Keszthelyen (1906) : egy emlékkiállítás tanulságaiból - 1968., 9. évf. 3. szám 301. - 308.o
Egy Bartók – Chopin-párhuzam : …”Még valamit a létcélról - - -„ - 1966., 7. évf. 2. szám 141. - 145.o
Egy Chopin - Bartók - Kodály párhuzam - 1981., 22. évf. 1. szám 63. - 71.o
Egy ismeretlen Liszt-dal - 1974., 15. évf. 1. szám 17. - 25.o
Egy korai Bartók – Liszt-találkozás – Mefisztó jegyében - 1966., 7. évf. 4. szám 352. - 357.o
Goldmark Károly (1830-1915) - 1964., 5. évf. 6. szám 594. - 596.o
Kodály balladaköltészete I. - 1967., 8. évf. 6. szám 563. - 573.o
Kodály balladaköltészete II. - 1968., 9. évf. 1. szám 3. - 14.o
Kodály Zoltán gall zongorazenéje - 1984., 25. évf. 3. szám 268. - 280.o
Kodály Zoltán zenemûveinek tematikus katalógusa - 1991., 32. évf. 2. szám 121. - 123.o
Kodály Zoltán: Marosszéki táncok : keletkezéstörténet, források, mûhelymunka - 1983., 24. évf. 4. szám 335. - 375.o
Liszt Ferenc ismeretlen zongoradarabja - 1973., 14. évf. 4. szám 347. - 372.o
Liszt XVIII. rapszódiájának ismeretlen kézirata - 1964., 5. évf. 2. szám 191. - 194.o
Napvilágra került Schubert-kéziratok - 1978., 19. évf. 3. szám 232. - 249.o
Somfai László Haydn-képeskönyve - 1978., 19. évf. 4. szám 361. - 367.o
Szemelvények a Zenészeti Lapokból - 1960., 1. évf. 2. szám 196. - 197.o
Zenei könyvtárak és archívumok Magyarországon - 1981., 22. évf. 4. szám 346. - 358.o
A Szabó Ervin Könyvtár zenei gyûjteményének tizedik születésnapjára - 1974., 15. évf. 4. szám 417. - 419.o
Kókai Rezsõ emlékére - 1976., 17. évf. 1. szám 104. - 105.o
Varsó és Lipcse: Két zenei kongresszus - 1966., 7. évf. 5. szám 525. - 528.o