Mona Ilona

(5 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
Adalékok Beethoven dalköltészetéhez - 1964., 5. évf. 6. szám 645. - 650.o
Liszt „Esztergomi misé”-jének elsõ zenei elemzése - 1989., 30. évf. 1. szám 66. - 70.o
Liszt Ferenc elsõ magyar fordításban megjelent levele - 1976., 17. évf. 3. szám 306. - 307.o
Magyar zenemûkiadás 1774-1867 : kísérleti összefoglalás - 1974., 15. évf. 1. szám 59. - 72.o
AIBM Montreal, 1975 - 1976., 17. évf. 1. szám 99. - 103.o