Szendrei Janka

(8 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
„In basilica sancti Emmerami” - András és Benedek históriája - 1998., 37. évf. 1. szám 21. - 28.o
A középkori magyar hangjegyírás - 1978., 19. évf. 2. szám 130. - 143.o
A Szalkai kódex kottaírása - 1984., 25. évf. 2. szám 185. - 194.o
A Szentiváni Ének zenetörténeti rétegei - 1985., 26. évf. 1. szám 75. - 88.o
Ami egy siratógyûjtésbõl kimaradt - 1987., 28. évf. 1. szám 21. - 22.o
Esztergomi Antiphonale töredéke Bécsben - 1988., 29. évf. 4. szám 346. - 350.o
Megfigyelések a formafejlõdés kérdéséhez nyolcadik tónusú antifóna-dallamokban - 1971., 12. évf. 1. szám 78. - 86.o
Van-e ciszterci hangjegyírás? - 1982., 23. évf. 2. szám 129. - 137.o