Maróthy János

(35 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
„Társadalmi dal” : bibliográfiai adalékok a zenetudomány egy fontos problémaköréhez - 1962., 3. évf. 4. szám 378. - 385.o
A „hagiográfiától” a hisztográfiáig : a prágai Marxista Zenetudományi Konferencián elhangzott felszólalás - 1963., 4. évf. 4. szám 350. - 355.o
A folklór esélyei - 1982., 23. évf. 1. szám 85. - 88.o
A korszerûség kérdéseirõl : szovjet-magyar zenei tanácskozás Moszkvában - 1964., 5. évf. 1. szám 43. - 45.o
A közvetítések tudósa - 1980., 21. évf. 1. szám 3. - 6.o
A magyar munkásdalkutatás - 1965., 6. évf. 2. szám 170. - 181.o
A nacionalizmus és a magyar zenetörténet - 1962., 3. évf. 1. szám 28. - 34.o
Apeiron : a zenei végtelen természetérõl - 1984., 25. évf. 1. szám 69. - 72.o
Az elsõ magyar zeneesztétika-történet - 1967., 8. évf. 3. szám 269. - 273.o
Az esztétikai és ideológiai kategóriák viszonya, különös tekintettel a mai zenére - 1965., 6. évf. 2. szám 144. - 165.o
Az újra idõszerû Szabolcsi Bence - 1980., 21. évf. 2. szám 118. - 121.o
Barikád és szerenád : egy ismeretlen Szabó-mûrõl - 1972., 13. évf. 4. szám 391. - 401.o
Erkel útja a „hõsi-lírai” operától a kritikai realizmus népi ágáig - 1960., 1. évf. 2. szám 118. - 127.o
Kísérleti zene, kísérleti zenetudomány - avagy a zeneesztétika nyitott kérdései - 1988., 29. évf. 2. szám 186. - 190.o
Köznyelv és ellen-köznyelv : hozzászólás Szabolcsi Bence elõadásához - 1966., 7. évf. 5. szám 475. - 481.o
Logosz és/vagy aiszthészisz - 1996., 36. évf. 2. szám 117. - 119.o
Neurobiológia, viselkedéstudomány, hangmikroszkópia - és lehetséges találkozási pontjaik a zeneesztétikában - 1990., 31. évf. 1. szám 15. - 19.o
Szocialista kultúra és marxista zeneszociológia - 1973., 14. évf. 2. szám 189. - 199.o
Utak és válaszutak a mai marxista zenetudományban - 1965., 6. évf. 6. szám 563. - 576.o
Zene, realizmus, szocializmus - 1975., 16. évf. 1. szám 25. - 30.o
Rec. A. L. Lloyd: Folk Song in England - 1968., 9. évf. 1. szám 92. - 93.o
Rec. Geschichte als Weg zum Musikverständnis. Zur Theorie, Methode, und Geschichte der Musikgeschichtsschreibung - 1978., 19. évf. 4. szám 440. - 441.o
Rec. Konrad Boehmer: Zwischen Reihe und Pop. Musik und Klassengesellschaft - 1971., 12. évf. 3. szám 312. - 313.o
Rec. Kroó György: A magyar zeneszerzés 25 éve - 1972., 13. évf. 1. szám 73. - 77.o
Rec. Nemcsik Pál: Az Ózd-vidéki munkásság dalai - 1975., 16. évf. 2. szám 208. - 210.o
Rec. Régi magyar drámai emlékek I-II. - 1961., 1. évf. 4. szám 455. - 456.o
Rec. Schneider, Reinhard: Semiotik der Musik - 1981., 22. évf. 2. szám 221. - 222.o
Rec. Ujfalussy József: Tamino a válaszúton. Drámai párbeszéd és zenei cselekvény - 1987., 28. évf. 1. szám 101. - 102.o
Rec. Ránki György: Cirkusz - 1966., 7. évf. 5. szám 518. - 520.o
Rec. Sárai Tibor: Változatok a béke témájára - 1966., 7. évf. 4. szám 393. - 396.o
Rec. Szelényi István: Tíz nap, amely megrengette a világot - 1965., 6. évf. 1. szám 65. - 68.o
A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium - 1967., 8. évf. 1. szám 3. - 13.o
Elhunyt Wolfgang Steinitz - 1967., 8. évf. 3. szám 287. - 288.o
Szelényi István (1904-1972) - 1972., 13. évf. 2. szám 122. - 123.o
„A zene és a közönsége.” Az UNESCO Nemzetközi Zenei Tanácsának közgyûlése és kongresszusa. Róma, 1962. szeptember 23-30 - 1962., 3. évf. 5. szám 518. - 528.o