Molnár Antal

(47 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
Az új kelet-európai zene jelentõsége - 1971., 12. évf. 4. szám 342. - 344.o
Az új magyar zene kibontakozása (I. közlemény) - 1961., 1. évf. 4. szám 400. - 408.o
Az új magyar zene kibontakozása (II. közlemény) - 1961., 1. évf. 5. szám 489. - 497.o
Az új magyar zene kibontakozása (III. közlemény) - 1961., 1. évf. 6. szám 588. - 595.o
Az új magyar zene kibontakozása IV. - 1973., 14. évf. 4. szám 339. - 346.o
Az új magyar zene kibontakozása V. - 1974., 15. évf. 1. szám 3. - 16.o
Bartók Béla és a kultúrtörténet - 1979., 20. évf. 4. szám 335. - 340.o
Egy autor nyilatkozik - 1991., 32. évf. 1. szám 52. - 80.o
Elõljáró az opera esztétikájához I. (közr. Bónis Ferenc) - 1991., 32. évf. 1. szám 81. - 90.o
Elõljáró az opera esztétikájához II. - 1991., 32. évf. 2. szám 213. - 224.o
Emlékeimbõl. [I.] - 1976., 17. évf. 1. szám 88. - 90.o
Emlékeimbõl. [II.] - 1976., 17. évf. 3. szám 282. - 286.o
Emlékezés az egykori Budai Zeneakadémiára - 1968., 9. évf. 1. szám 65. - 66.o
Emlékezés Weiner Leóra - 1960., 1. évf. 3. szám 267. - 270.o
Gustav Mahler (Rádióelõadás) - 1960., 1. évf. 1. szám 38. - 43.o
Hat írás Bartókról : közreadja Bónis Ferenc - 1986., 27. évf. 2. szám 169. - 184.o
Henry Purcell - 1965., 6. évf. 1. szám 51. - 55.o
Honegger mûvészete - 1979., 20. évf. 4. szám 346. - 349.o
Jegyzetek a mai új zene kifejlõdéséhez - 1964., 5. évf. 2. szám 115. - 129.o
Kodály énekkari mûveirõl - 1977., 18. évf. 2. szám 191. - 193.o
Magyar zenepolitika - 1979., 20. évf. 4. szám 341. - 346.o
Megjegyzések a szolfézs-tárgy fõiskolai oktatásához - 1965., 6. évf. 5. szám 508. - 510.o
Négyszáz éve született Monteverdi - 1967., 8. évf. 3. szám 242. - 247.o
Richard Strauss (1864-1949) - 1964., 5. évf. 3. szám 267. - 274.o
Weiner Leó jubileumára - 1985., 26. évf. 4. szám 347. - 351.o
Rec. Balassa Imre: Mozart regénye - 1964., 5. évf. 5. szám 544. - 545.o
Rec. Bárdos Lajos: Harminc írás, 1929-1969 - 1971., 12. évf. 3. szám 313. - 315.o
Rec. C. Nagy Béla: A cekeházi Sivák család népdalmûvészete - 1974., 15. évf. 4. szám 442. - 443.o
Rec. C. Nagy Béla: Magyar népzene - 1969., 10. évf. 2. szám 204. - 205.o
Rec. Dr. Gárdonyi Zoltán: Elemzõ formatan - 1965., 6. évf. 1. szám 90. - 91.o
Rec. Ernst Køenek: Zur Sprache gebracht („Szóba hoztam”) - 1966., 7. évf. 1. szám 92. - 93.o
Rec. Gárdonyi Zoltán dr.: J. S. Bach ellenpontmûvészetének alapjai - 1967., 8. évf. 6. szám 641. - 642.o
Rec. Gárdonyi Zoltán, dr.: J. S. Bach kánon- és fúgaszerkesztõ mûvészete - 1972., 13. évf. 3. szám 308. - 309.o
Rec. Georges Duhamel: A vigasztaló zene - 1965., 6. évf. 3. szám 316.o
Rec. Hans Jancik: Michael Haydn, ein vergessener Meister - 1962., 3. évf. 4. szám 416.o
Rec. Hans Klotz: Az orgonáról - 1972., 13. évf. 3. szám 309. - 310.o
Rec. Lorenzo da Ponte emlékiratai - 1971., 12. évf. 3. szám 317.o
Rec. Major Ervin: Fejezetek a magyar zene történetébõl - 1968., 9. évf. 1. szám 89. - 90.o
Rec. Pándi Marianne: Száz esztendõ magyar zenekritikája - 1968., 9. évf. 1. szám 90. - 91.o
Rec. Paul Mies: Das Konzert im 19. Jahrhundert - 1973., 14. évf. 1. szám 107.o
Rec. Sólyom György: Wagner - 1967., 8. évf. 2. szám 195. - 197.o
Rec. Szelényi István: A romantikus zene harmóniavilága - 1966., 7. évf. 3. szám 302. - 305.o
Rec. Vitányi Iván: A zene lélektana - 1971., 12. évf. 3. szám 315. - 317.o
Reinitz Béla, a kuplé-szerzõ - 1964., 5. évf. 5. szám 523. - 525.o
A magyar hangversenyrendezés történetéhez - 1967., 8. évf. 6. szám 638. - 640.o
Adorno filozófiája és a zene : egy könyv margójára - 1962., 3. évf. 1. szám 65. - 66.o
Hozzászólás S. Borris: Az új zene fejlõdésvonalai címû cikkéhez - 1964., 5. évf. 6. szám 651. - 652.o