Valkó Arisztid

(21 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
A Liszt-család a levéltári iratok tükrében (I. rész) - 1961., 1. évf. 4. szám 388. - 399.o
A Liszt-család a levéltári iratok tükrében. II. rész - 1961., 1. évf. 5. szám 498. - 507.o
Adalék Liszt Ferenc tiszteletdíj-ügyéhez - 1986., 27. évf. 2. szám 167. - 168.o
Adalékok Bartók Béla és Kodály Zoltán népzenei gyûjtõtevékenységéhez - 1973., 14. évf. 4. szám 412. - 413.o
Adalékok id. Bartók Béláról - 1963., 4. évf. 4. szám 388. - 391.o
Adalékok Takács Jenõ „Nílusi legendá”-jához - 1979., 20. évf. 3. szám 293. - 299.o
Adalékok Weiner Leó életrajzához - 1973., 14. évf. 1. szám 74. - 76.o
Adatok Bartók színpadi mûveihez - 1977., 18. évf. 4. szám 433. - 439.o
Aggházy-dokumentumok a Fõvárosi Levéltárban - 1961., 1. évf. 6. szám 618. - 623.o
Bartók – Kodály szakvéleménye Siposs Antalról - 1975., 16. évf. 3. szám 328. - 330.o
Bartók Béla tervezett londoni hangversenyének levéltári háttere - 1977., 18. évf. 1. szám 99. - 105.o
Emlékezés egy nyolcvanéves dokumentumra - 1965., 6. évf. 4. szám 382.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében (pótlások) - 1980., 21. évf. 3. szám 319. - 328.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében III. - 1975., 16. évf. 4. szám 414. - 426.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében IV. - 1976., 17. évf. 3. szám 308. - 327.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében [I. rész] - 1974., 15. évf. 4. szám 420. - 436.o
Erkel Sándor hivatali mûködése az ügyiratok tükrében. II. rész - 1975., 16. évf. 2. szám 195. - 207.o
Ismeretlen Kodály-dokumentum a Tanácsköztársaság idejébõl - 1972., 13. évf. 4. szám 414. - 416.o
Liszt Ferenc tiszteletdíjának beszüntetése - 1989., 30. évf. 1. szám 75. - 76.o
Szemelvények a Fõvárosi Levéltár Erkel – Liszt leveleibõl (II. rész) - 1962., 3. évf. 1. szám 46. - 54.o
Szemelvények a Fõvárosi Levéltár Erkel-Liszt leveleibõl [I. rész] - 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 170. - 176.o

Gyorskeresés