Zoltai Dénes

(21 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
„Gondolkodni zenében” - 1990., 31. évf. 2. szám 187. - 192.o
A „frankfurti iskola” Bartók-képe abs.

1971., 12. évf. 3. szám 232. - 236.o
A „Wagner-ügy” és az antiromantikus fordulat - 2001., 39. évf. 2. szám 201. - 204.o
A Bermbach-tanulmány elé [A nürnbergi mesterdalnokok] - 2006., 44. évf. 3. szám 295.o
A jelenkori zenekultúra Th. Wiesengrund – Adorno esztétikájának tükrében I. rész - 1962., 3. évf. 2. szám 123. - 131.o
A jelenkori zenekultúra Th. Wiesengrund – Adorno esztétikájának tükrében II. rész - 1962., 3. évf. 3. szám 234. - 248.o
A megértés problémája a XIX. század esztétikájában - 1973., 14. évf. 3. szám 270. - 280.o
A reneszánsztól a felvilágosodásig - 1966., 7. évf. 3. szám 260. - 278.o
A reneszánsztól a felvilágosodásig II. rész - 1966., 7. évf. 4. szám 359. - 371.o
A reneszánsztól a felvilágosodásig III., befejezõ rész - 1966., 7. évf. 5. szám 488. - 497.o
A zeneszociológia távlatai - 1969., 10. évf. 1. szám 61. - 69.o
Adalékok a romantikus zenefelfogás keletkezéséhez - 1977., 18. évf. 1. szám 21. - 30.o
Az esztétikai és ideológiai kategóriák viszonya, különös tekintettel a mai zenére - 1965., 6. évf. 2. szám 144. - 165.o
Carl Dahlhaus írása elé [Az abszolút zene eszméje] - 2002., 40. évf. 4. szám 431.o
Egy gondolatgazdag zeneesztétikai mûrõl : Ujfalussy József: A valóság zenei képe. A zene mûvészi jelentésének logikája - 1963., 4. évf. 1. szám 50. - 61.o
Elidegenedés és mûvészet - 1968., 9. évf. 1. szám 15. - 32.o
Pro és contra Wagner: Nietzsche 1870-71-ben - 2007., 45. évf. 2. szám 215. - 216.o
Szocialista kultúra és marxista zeneszociológia - 1973., 14. évf. 2. szám 189. - 199.o
Ujfalussy József hatvan éves - 1980., 21. évf. 1. szám 7. - 10.o
Utak és válaszutak a mai marxista zenetudományban - 1965., 6. évf. 6. szám 563. - 576.o
A moszkvai nemzetközi marxista zenetudományi szeminárium - 1967., 8. évf. 1. szám 3. - 13.o

Gyorskeresés