Búcsú Kókai Rezsõtõl 99. - 100. o
Ujfalussy József
Emléksorok. (Kókai Rezsõ emlékének) 101. - 102. o
Farkas Ferenc
Sándor Erzsi emlékezete 103. - 104. o
Péterfi István
Idézetek Bartók zenéjében 105. - 122. o
Bónis Ferenc
A jelenkori zenekultúra Th. Wiesengrund – Adorno esztétikájának tükrében I. rész 123. - 131. o
Zoltai Dénes
A C’est la guerre bemutatója az Állami Operaházban 132. - 142. o
Kroó György
Néhány megjegyzés Ph. E. Bach díszítéseinek játékához 143. - 146. o
Gát József
Új mûvek bemutatója
Maros Rudolf: Musica di ballo 147. - 149. o
Ujfalussy József
Patachich Iván: Fehér és fekete, I. szvit 149. - 151. o
Pernye András
Arányi György: Orgonaszonáta – Maros Rudolf: Bagatelle per organo 151. - 153. o
Juhász Elõd Jenõ
Soproni József: Második vonósnégyes 153. - 155. o
Szekeres Kálmán
Documenta
Két Vivaldi – emlék 156. - 157. o
Domokos Pál Péter
Krüchten József a Mozart-Requiemrõl 158. - 159. o
Várnai Péter
Szemle
A szovjet zeneszerzõk szövetségének harmadik országos kongresszusa 160. - 169. o
Hrennyikov, Tyihon
Bulgária zenei életérõl 169. - 170. o
Szövetségi élet
A zenei ismeretterjesztés írásos formáiról. [A Magyar Zenemûvészek Szövetségének vitája.] 171. - 176. o
Vita Farkas Ferenc Vidróczkijáról, és Szokolay Sándor Istár pokoljárása címû oratóriumáról 176. - 179. o
Szövetségi hírek 180. - 181. o
Könyvekrõl
Bárdos Lajos: Modális harmóniák 182. - 184. o
Gárdonyi Zoltán
Darvas Gábor: Évezredek hangszerei 184. - 185. o
Gábry György
Egy értékes zenetörténeti kiadványsorozatról : Das Musikwerk. Eine Beispielsammlung zur Musikgeschichte 185. - 187. o
Bartha Dénes
Kották
Kottákról 188. - 192. o
Gergely Pál
Lapszemle 193. - 205. o
Legány Dezsõ; Várnai Péter; Feuer Mária; Breuer János
Hanglemezekrõl 206. - 208. o
Barna István
Close