Bartha Dénes - a folyóiratszerkesztõ : a Magyar Zenei Szemle és a Zenei Szemle fõszerkesztõje 115. - 134. o
Berlász Melinda
Ki komponálta a Psalmus hungaricus zenéjét? : Kodály vitája a német sajtóval 1942-ben 135. - 140. o
Bónis Ferenc
Az 1936-os Liszt-kiállítás dokumentumainak nyomában 141. - 153. o
Eckhardt Mária
„Tambúr, Andandóri” : zenetörténeti és néprajzi szálak összefonódása 20. századi mûvelõdésünkben 154. - 160. o
Olsvai Imre
Álkonszonanciák : sajátos harmóniai jelenség Liszt kései zenéjében 161. - 164. o
Sólyom György
A tenuto jelentése és jelentõsége a bécsi klasszikusok kottázásában 165. - 178. o
Somfai László
Elméletek, programok a popzenekutatásban 179. - 184. o
Szemere Anna
A Szalkai kódex kottaírása 185. - 194. o
Szendrei Janka
Bartha Dénes, a magyar zenetörténet kutatója 195. - 206. o
Ujfalussy József
Néhány szó a magyar pentatóniáról 207. - 209. o
Vikár László
Tételsorrendek Bartók mûveiben 210. - 214. o
Wilheim András
Könyvekrõl - kottákról
Zenetudományi írások (szerk. Benkõ András) 216. - 217. o
Legány Dezsõ
Király László: 12 miniatûr 217. - 218. o
Fittler Katalin
J. B. (John) Loeillet: 12 Sonate per flauto e basso continuo Op. 3 218. - 220. o
Fittler Katalin
Close