A tizenkétfokú hangrendszer harmóniavilága I. 115. - 147. o
Éliás Ádám
A jaj-nóta kérdés 148. - 200. o
Tari Lujza
Verbunkos : a legényfogdosás és verbuválás korának tánca a magyar és szlovák irodalmi és zenei dokumentumokban. II. 201. - 219. o
Mo¾i, Alexander
Könyvekrõl
Dobszay László: A siratóstílus dallamköre zenetörténetünkben és népzenénkben - A magyar dal könyve - Magyar zenetörténet 220. - 222. o
Breuer János
Anton Webern 1883-1983 (szerk. Ernst Hilmar) - Anton Webern : elõadások-írások-levelek 222. - 224. o
Breuer János
Linda Whitesitt: The Life and Music of George Antheil 1900-1959 224. o
Breuer János
Close