Liszt és a huszadik század 115. - 125. o
Wilheim András
Liszt Anna : arcképvázlat Liszt Ferenc édesanyjáról, ismeretlen dokumentumok fényében 126. - 166. o
Hamburger Klára
Adalék Liszt Ferenc tiszteletdíj-ügyéhez 167. - 168. o
Valkó Arisztid
Hat írás Bartókról : közreadja Bónis Ferenc 169. - 184. o
Molnár Antal
Zene és tömegkommunikáció I. : beszámoló a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban folyó zeneszociológiai kutatás néhány eredményérõl 185. - 224. o
Valkó Emõke; Strém Kálmán
Close