Bartók és a Liszt-hatás : adatok, idõrendi összefüggések, hipotézisek 335. - 351. o
Somfai László
Bartók Béla kézírása a weimari Liszt-anyagban 352. - 353. o
Sulyok Imre
„Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück” : a schuberti áttûnés pillanata 354. - 360. o
Dolinszky Miklós
Tihanyi László „A kos hava” („Krios”) címû darabja és az Itinéraire „iskola” 361. - 364. o
Grabócz Márta
Kodály Zoltán írásainak jegyzéke (2) 365. - 404. o
Bónis Ferenc
Költészet, zene és társadalom a „hagyományos Afrikában” II. 405. - 418. o
Biernaczky Szilárd
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége XII. közgyûlése I. 419. o
A közgyűlés írásos dokumentumai : vitaindító gondolatok zeneéletünkről 420. - 422. o
A Magyar Zeneművészek Szövetsége Elnöksége
Adatok a Magyar Zenemûvészek Szövetsége tevékenységérõl a XI. és XII. közgyûlés közötti idõszakban 422. - 433. o
A fõtitkár szóbeli kiegészítései 434. - 436. o
A közgyûlés vitája 437. - 442. o
Könyvekrõl
Pieter C. van den Toorn: The Music of Igor Stravinsky 443. - 444. o
Breuer János
Close