Bach írta...? : kérdõjelek az Esz-dúr fuvolaszonáta hitelessége körül 3. - 27. o
Dolinszky Miklós
A hangszeres magyar népi dallam : sorok 28. - 42. o
Sárosi Bálint
A kar mestersége : feljegyzések egy rejtélyes szakmáról I. 43. - 51. o
Somogyi László
Documenta
Újabb dokumentumok Bartók és az A. K. M. osztrák jogvédõ társaság kapcsolatáról 52. - 112. o
Gomboczné Konkoly Adrienne
Close