A Magyar Zenemûvészek Szövetsége taggyûlése 115. o
Zenepolitikánk a válaszúton 115. - 118. o
A megoldásra váró feladatok 119. - 120. o
Bozay Attila; Durkó Zsolt
Vitakérdések 120. - 121. o
Adatok a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat tevékenységérõl 121. - 124. o
Adatok a Nemzetközi Koncertigazgatóság tevékenységérõl 124. - 129. o
Vitaindító. [A Magyar Zenemûvészek Szövetsége taggyûlésén.] 130. - 134. o
Láng István
A taggyûlés vitája 135. - 180. o
abstract
Fellegi Ádám levele
Ránki György levele
Horváth Rezsõ
Dr. Békés Imre
Szokolay Sándor
Bors Jenõ
Hollerung Gábor
Kiss András
Rátki András
Friedrich Ádám
Lendvay Kamilló
Bozay Attila
Lehotka Gábor
Köpeczi Béla
Vidovszky László
Breuer János
Homolya István
Klenjánszky Tamás
Kostyál Kálmán
Keuler Jenõ
Nemes László
Durkó Zsolt
Sanda Beáta
Bartha Zsolt
Szabó Tibor
Zárszó helyett. [A Magyar Zenemûvészek Szövetsége taggyûlésén.] 181. o
Láng István
Függelék 182. - 183. o
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége ajánlásai a kulturális kormányzat számára az 1987. december 12-i taggyûlés jegyzõkönyve alapján 184. - 185. o
Kísérleti zene, kísérleti zenetudomány - avagy a zeneesztétika nyitott kérdései 186. - 190. o
Maróthy János
A Cantata Profana szövegének ismeretlen változata: a „mûhelypéldány” 191. - 196. o
László Ferenc
A hangszeres magyar népi dallam : sorpárok I. 197. - 218. o
Sárosi Bálint
A kar mestersége : feljegyzések egy rejtélyes szakmáról II. 219. - 222. o
Somogyi László
Könyvekrõl
Kecskeméti István: A zeneszerzõ Kodály 223. - 224. o
Breuer János
Close