A hangszeres magyar népi dallam : a hangszeres strófa I. 115. - 135. o
Sárosi Bálint
Vietnami kis népcsoportok zenéje 136. - 154. o
Bui Thai Hong Nga
Mosonyiana. A Mosonyi-kutatás új eredményei I. rész 155. - 187. o
Bónis Ferenc
A századforduló eszmei áramlatainak hatása Kodály zeneszerzõi egyéniségének kibontakozására I. 188. - 212. o
Eõsze László
Bartók Béla és Kodály Zoltán a békéscsabai Aurora körben 213. - 220. o
Sárhelyi Jenõ
Könyvekrõl
Dialógus a madzagról, a tüskés pikóról és a végtelenrõl [Maróthy János - Batári Márta: A zenei végtelen] 221. - 224. o
Dolinszky Miklós
Close