Adalékok Bakfark életéhez és munkásságához 339. - 346. o
Király Péter
„Magyar” ciklus-e a Zarándokévek harmadik kötete? (Ford. Laki Péter.) 347. - 372. o
Pesce, Dolores
Kiadatlan Liszt-levelek Münchenben 373. - 393. o
Hamburger Klára
Liszt Ferenc belgiumi levelei másolók kézírásában 394. - 397. o
Kovács Mária
Bartók Béla és Constantin Brailoiu tudományos együttmûködésének újabb dokumentuma 398. - 402. o
László Ferenc
Iskolai énekgyûjtemény, III. rész : II. kötet 403. - 414. o
Szabó Helga
Harmóniai funkciók és logosz avagy logikai és funkciórend harmóniájáról III. rész 415. - 422. o
Zeke Lajos
Számvetés Lehel György karmesterrel a Magyar Rádió és az új magyar zene évtizedeirõl 423. - 444. o
Bieliczkyné Buzás Éva
Close