Versenymû és szonáta : Mozart zongoraversenyei és „a szonátastílus alapeszméje” 227. - 265. o
Sólyom György
A hangszeres magyar népi dallam : változó strófák 266. - 283. o
Sárosi Bálint
A zene János király udvarában 284. - 288. o
Király Péter
Adatok az Erkel-kutatáshoz I. rész. A „Csel”-variációk : kapcsolat két szerzõi kézirat között 289. - 328. o
Kassai István
Néhány szó Bartay Endrérõl 328. - 332. o
Kassai István
Hrabowszky Dávid Liszt Ferencrõl 333. - 336. o
Hubert Ildikó
Close