Emlékezés Járdányi Pálra 6. - 7. o
Vargyas Lajos
„Zenei szakértõ – szociográfus” : a negyvenes évek zenekritikusa 8. - 13. o
Berlász Melinda
„Járdányi ügy” a Magyar Zenemûvészek Szövetségében (1951) 14. - 18. o
Ujfalussy József
Járdányi Pál „Törvénykönyv”-e 19. - 22. o
Vikár László
A dallamrendezés koncepciója 23. - 41. o
Olsvai Imre
Járdányi munkásságának hatása a magyar zenei nevelésre 42. - 47. o
Szabó Helga
A pukcsong oroszlántánc zenei struktúrája : jegyzetek egy koreai álarcos játékról 48. - 55. o
Kárpáti János
A hangszeres magyar népi dallam : példák a legújabb rétegbõl 56. - 66. o
Sárosi Bálint
Disputa
Szeget szeggel 67. - 69. o
László Ferenc
Czerny hatása Lisztre: a fantáziálás mûvészete 70. - 96. o
Domokos Zsuzsa
Egy erdélyi Liszt-tanítvány zenei levelei II. 97. - 112. o
Fancsali János
Close