Dokumentumok az 1940-1944-es erdélyi gyûjtések és hanglemezfelvételezések történetéhez 115. - 137. o
Berlász Melinda
Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra 138. - 140. o
Pávai István
Lajtha László hangszeres népzenegyûjtései: 1911-1963 141. - 190. o
Tari Lujza
Lajtha László 191. - 196. o
Gombosi Ottó
Lajtha László: a szimfóniák 197. - 212. o
Weissmann János
„...Sok nehézségem volt a második rondóval.” : egy Bartók tétel genezise 213. - 224. o
Kiss Gábor
Close