Tanulmány
Az avantgardista Lajtha 5. - 12. o
Breuer János
Lajtha László levelei Henry Barraud-hoz (Elsõ közlemény) 13. - 42. o
Berlász Melinda
A kék kalap (Le chapeau bleu, Op.51) : az ötlettõl az õsbemutatóig 43. - 47. o
Solymosi Tari Emõke
Lajtha László lejegyzési módszere 48. - 53. o
Avasi Béla
Lajtha László és a néptánckutatás 54. - 56. o
Pesovár Ernõ
Lajtha tanár úr 57. - 59. o
Vikár László
Lajtha László, a palóc hangszeres zene kutatója 60. - 84. o
Tari Lujza
Lajtha László : emlékek, élmények 85. - 88. o
Mohayné Katanics Mária
Pillanatképek az utolsó tíz esztendõbõl 89. - 91. o
Gábor Éva
Gould és Menuhin disputája : a vita folytatódik 92. - 103. o
Fukász György
Intellektus és emóció a zenében : Horowitz és Gould véleménye 104. - 108. o
[Fukász György]
Close