Tanulmány
Mozart zongoramûveirõl : (elsõ közlemény) 223. - 273. o
Bartha Dénes
A „Funérailles” genezise : Liszt Forradalmi szimfóniájának és Harmonies poétiques et religieuses-ciklusának összefüggéseirõl 274. - 298. o
Kaczmarczyk Adrienne
Monológ vagy ária - Igor herceg áriájának korábbi változata Borogyin operájában 299. - 332. o
Domokos Zsuzsa
Close