Tanulmány
Kromatikus fantázia és fúga - egy fejezet a korai közreadás történetébõl 113. - 126. o
Dolinszky Miklós
A tonalitás szerepe az Années de Pèlerinage svájci kötetében (Ford. Vajda Júlia) 127. - 142. o
Merrick, Paul
Orosz kerékvágás... : Glinka Scherzójától Borogyin Közép-Ázsiájáig 143. - 151. o
Papp Márta
„...múljék el e pohár én tõlem...” : Cantata profana és Máté evangélium 153. - 159. o
Tallián Tibor
Bartók a népzene hatásáról 161. - 175. o
Vikárius László
Körkép
„Erdélyi elégia” 177. - 184. o
László Ferenc
Recenzió
16-17. századi felvidéki kottajegyzékek : Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16.-17. Storoæí 185. - 188. o
Király Péter
A nagy biográfia befejezõ kötete : Alan Walker: Franz Liszt. Vol. 3: The Final Years 189. - 196. o
Hamburger Klára
Egy zenei figura történeti etimológiája : Peter Williams: The Chromatic Fourth During Four Centuries of Music 197. - 207. o
Komlós Katalin
Close