Jemnitz Sándor 339. - 340. o
Ujfalussy József
Megjegyzések a valóság zenei képének dialektikájához 341. - 349. o
Ujfalussy József
A „hagiográfiától” a hisztográfiáig : a prágai Marxista Zenetudományi Konferencián elhangzott felszólalás 350. - 355. o
Maróthy János
A bel canto tündöklése és hanyatlása 356. - 373. o
Pernye András
Dallamok szótárszerû rendezése a kezdõsorok alapján 374. - 381. o
L. Gábor Judit
Kodály Zoltán 382. - 385. o
Schenk, Erich
Kadosa Pál köszöntése 386. - 387. o
Documenta
Adalékok id. Bartók Béláról 388. - 391. o
Valkó Arisztid
Egy magyar operaszerzõ a XVII. században: Kusser János Zsigmond 392. - 400. o
Varannai Aurél
Disputa
Hozzászólás a készülõ zeneiskolai reformhoz 401. - 407. o
Turcsányi Emil
Szemle
Marxista zenetudományi szeminárium Prágában 408. - 410. o
Ujfalussy József
Korunk kamarazenéje 411. - 412. o
Barna István
Az operajátszás mai útjai 413. - 419. o
Várnai Péter
Könyvekrõl
Zdenĕk Nejedlý: Válogatott zenei tanulmányok 420. - 423. o
Fejes György
Stanislaw Andrzej Sochacki: Liszt Ferenc és a lengyelek 423. - 426. o
Hamburger Klára
George Balan: George Enescu 426. - 428. o
Szegõ Júlia abstract
A folyóirat tartalomjegyzékében Székely Júlia szerepel szerzõként.
Kották
Kottákról 429. - 432. o
Gergely Pál
Lapszemle 433. - 445. o
Legány Dezsõ; Karczag György; Szõke Péter; Várnai Péter; Feuer Mária
Hanglemezekrõl 446. - 448. o
Barna István
Close