A szocialista országok zeneszerzõi szövetségei vezetõinek budapesti konferenciája 451. - 453. o
Szávai Magda
„Habet acht…” : a wagneri világkép néhány érdekes fordulója 454. - 485. o
Sólyom György
A zene és a „múzsai mûvészetek” 486. - 498. o
Vitányi Iván
Országh Tivadar 499. o
Szabó Ferenc
A halott, aki énekelhetne : Reinitz Béla halálának 20. évfordulóján 500. - 502. o
Fejes György
Szirmai Alberttal, emlékeirõl 503. - 509. o
Bónis Ferenc
Új mûvek bemutatója
Pian’ e forte : Kadosa Pál új zenekari alkotása 510. - 512. o
Lehel György
Documenta
A munkásdalgyûjtés mindennapjaiból 513. - 516. o
Szatmári Antal
Disputa
Az ifjúság zenetanulásáról : hozzászólás a zeneoktatási reform-tervezet vitájához 517. - 523. o
Friss Gábor
Szemle
A csehszlovák operakultúráról 524. - 528. o
Eckstein, Pavel
Bayreuthi Ünnepi Játékok, 1963 529. - 534. o
Juhász Elõd
Fesztivál Bécsben és Dubrovnikban 534. - 537. o
Brix, Karl
Szövetségi élet
Hírek 538. - 539. o
Könyvekrõl - kottákról
Szabolcsi Bence: A válaszút és egyéb tanulmányok 540. - 542. o
Eõsze László
A történelmi jelen zenekara. Alte und neue Musik – 25 Jahre Basler Kammerorchester 542. - 543. o
Bónis Ferenc
Csermák Antal György: Az intézett veszedelem vagy a Haza szeretete – vonósnégyes 543. - 544. o
Breuer János
Lapszemle 545. - 557. o
Legány Dezsõ; Szõke Péter; Karczag György; Várnai Péter; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 558. - 560. o
Barna István
Close