Tanulmány
A műelemzés lehetőségeiről: "Valami zenét" : Hamlet és a Hamlet zenét beszél 133. - 142. o
Géher István
A tematikus metamorfózis mint revíziós módszer : Néhány megjegyzés Liszt variációs technikájához 143. - 162. o
Bozó Péter
Zampognarók, pifferarók és más zarándokok Liszt Christusában 163. - 177. o
Riskó Kata
Brahms, a programzenész? 178. - 189. o
Kovács Sándor
A nemzeti opera eszményének átértékelődése a 19-20. század fordulóján : A korabeli bécsi, budapesti, prágai sajtóvisszhang és egynémely tanulságai 190. - 205. o
Mesterházi Máté
"Hol minden piros, fehér, zöldben jár!" : A csoportok, az alteritások és a nemzet diskurzusai Ausztria-Magyarország operettjeiben 206. - 218. o
Schmidl, Stefan
Harangszó : A pentatónia Vántus István művészetében 219. - 231. o
Illés Mária
Recenzió
I. Memoárkötet Lajtha Lászlóról : Solymosi Tari Emőke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról 232. - 239. o
Berlász Melinda
II. "Én és a zene" : Lajtha László utolsó vallomásai önmagáról, kompozícióiról (1960-1962). Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Üttalan utakon Lajtha Lászlóval 239. - 244. o
Berlász Melinda
Close