Tanulmány
Áttekintés a mai gregorián-kutatás alapkérdéseiről 377. - 395. o
Dobszay László
A toposztól a stílusig: a 18. századi kismesterek zenéjének elemzése - Tanulságokkal, 1. rész 396. - 406. o
Farkas Zoltán
Francia-e az Ory grófja? 407. - 428. o
Colas, Damien
A kozmopolita esztétika és a nemzeti elkötelezettség között : Giacomo Meyerbeer és porosz operája: Ein Feldlager in Schlesien 429. - 438. o
Döhring, Sieghart
A jiddis opera mint zsidó nemzeti színház 439. - 447. o
Filler, Susan M.
Minerva párizsi nőkalapja és az imperátor fekete frakkja : August Adelburg és a kozmopolita nemzeti opera 448. - 466. o
Mikusi Balázs
A tömeg, a csőcselék és a nemzet a Borisz Godunovban : Mit gondolt Muszorgszkij, és számít-e az? 467. - 486. o
Taruskin, Richard
Mûhelytanulmány
Artikuláció J. S. Bach hat csellószvitjében : A források és a kritikai kiadások problematikája, 2. rész 487. - 503. o
Scholz Anna
Recenzió
Monográfia az ugrós táncok dallamairól : Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. Népzenetörténeti áttekintés 504. - 507. o
Berlász Melinda
Close