Tanulmány
A történész és a hangok : Forráskutatói tűnődések 357. - 368. o
Kövér György
A népi harmonizálástól a népdalok harmonizálásáig 369. - 383. o
Richter Pál
Retrospektív liturgikus-zenei forrásunk új megvilágításban: a 17. századi Medvedics-rituálé 384. - 399. o
Papp Ágnes
Az utolsó tekercs 400. - 409. o
Hamburger Klára
A csodálatos mandarin átlényegülései : A műfajválasztás jelentősége Bartók pantomimjának keletkezéstörténetében 410. - 444. o
Vikárius László
Közlemény
Egy Liszt tulajdonában lévő Delacroix-rajz: Hamlet és Horatio a temetőben és a 19. századi Hamlet-recepció : Eckhardt Mária 70. születésnapjára 445. - 455. o
Kovács Imre
Recenzió
Minden, amit népzenénk új stílusáról tudni kell : Bereczky János: A magyar népdal új stílusa I-IV. 457. - 462. o
Almási István
Az operett "csillagos órái" : Heltai Gyöngyi: Az operett metamorfózisai, 1945-1956 : A "kapitalista giccs"-től a haladó "mimusjáték"-ig 463. - 470. o
Bozó Péter
A 2013. évi, LI. évfolyam tartalomjegyzéke 471. - 473. o
Close