A Zenei Nevelés Nemzetközi Társasága budapesti konferenciája elé 227. - 228. o
A hegedûtanítás élettani vonatkozásai 229. - 240. o
Szende Ottó; Nemessuri Mihály
Magyar zongoraiskolák a XIX. században 241. - 256. o
Szávai Magda; Veszprémi Lili
Egy zeneszociológiai kutatásról 257. - 266. o
Losonczi Ágnes
Richard Strauss (1864-1949) 267. - 274. o
Molnár Antal
A hangrendszer analízisének néhány adaléka [második rész] 275. - 281. o
Müller István
Egy értékes jugoszláv népdalgyûjteményrõl 282. - 289. o
Kiss Lajos
Új mûvek bemutatója
Tardos Béla hegedûversenye 290. - 292. o
Földes Imre
Magyar újdonságok elõadásai 1964. március 20-tól május 15-ig 292. - 293. o
Documenta
Bartók Béla Kisfaludy Társasági tagságának bonyodalmai – a Greguss-díj visszautasítása 294. - 299. o
Schelken Pálma
Az egyetlen magyar Verdi-interjú 300. - 301. o
Várnai Péter
Disputa
Mit kezdhetünk a típus fogalmával a zenében? 302. - 304. o
Vitányi Iván
Szemle
A bolgár szimfonikus zene hetérõl : a mai muzsika seregszemléje Russéban 305. - 307. o
Tardos Béla
Kelet és nyugat ’64 : zenetudományi konferencia Új Delhiben 308. - 313. o
Kárpáti János
Könyvekrõl
Molnár Antal: A zenérõl 314. - 317. o
Juhász Elõd
Hej, kenyér, barna kenyér 317. - 318. o
Fejes György
Darvas Gábor: Zenei ABC 318. - 321. o
Pándi Marianne
Folyóiratok 322. - 333. o
Legány Dezsõ; Karczag György; Várnai Péter; Szõke Péter; Feuer Mária
Hanglemezekrõl 334. - 336. o
Barna István
Close