Utak és válaszutak a mai marxista zenetudományban 563. - 576. o
Maróthy János; Zoltai Dénes; Ujfalussy József
Kilencven esztendõ határán : a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola jubileuma 577. - 588. o
Szabó Ferenc
Farkas Ferenc hatvanadik születésnapján 589. - 591. o
Horusitzky Zoltán
Az alsó fokú zeneiskolai tanításról (második, befejezõ rész) 592. - 601. o
Irsai Vera; Szávai Magda; Veszprémi Lili
Jean Sibelius (1865-1957) 602. - 609. o
C. Nagy Béla
A budapesti nemzetközi fúvós-verseny tanulságai 610. - 618. o
Pernye András
Szöveg és zene viszonya az operában 619. - 637. o
Dallapiccola, Luigi
Új mûvek bemutatója
Láng István: Variációk és Allegro 638. - 639. o
Juhász Elõd
Disputa
Kell-e szolfézs a Zenemûvészeti Fõiskolán? 640. - 641. o
Kodály Zoltán
Szemle
A szocialista országok zeneszerzõ szövetségeinek bukaresti tanácskozása 642. - 643. o
II. Nemzetközi Munkásdalkutatási Konferencia 643. - 645. o
Szatmári Antal
Berlini ünnepnapok, 1965 645. - 646. o
Bónis Ferenc
Szövetségi élet
Hírek 647. - 648. o
Könyvekrõl
Szende Ottó – Nemessury Mihály: A hegedûjáték élettani alapjai 649. - 650. o
Szatmári László
Béla Bartóks Leben in Bildern 650. - 651. o
Breuer János
Stefan Kunze: Schubert, Sinfonie h-moll, Unvollendete 651. - 652. o
Bónis Ferenc
Folyóiratok 653. - 668. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Várnai Péter; Szõke Péter; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 669. - 672. o
Barna István
Close