A mai zenei nyelv kialakulásának útjáról (második, befejezõ rész) 339. - 351. o
Mazel, L. A.
Egy korai Bartók – Liszt-találkozás – Mefisztó jegyében 352. - 357. o
Kecskeméti István
Járdányi Pál 358. o
Szávai Magda
A reneszánsztól a felvilágosodásig II. rész 359. - 371. o
Zoltai Dénes
Dmitrij Sosztakovics 60 éves 372. - 375. o
Breuer János
A német romantikus opera születéséhez II. 376. - 383. o
Sólyom György
A Magyar Zenemûvészek Szövetsége közgyûlésének vitája 384. - 392. o
Új mûvek bemutatója
Sárai Tibor: Változatok a béke témájára 393. - 396. o
Maróthy János
Szabó Ferenc szerzõi estje a Fészek Klubban 396. - 398. o
Pernye András
Kadosa Pál szerzõi estje 398. - 399. o
Pernye András
Szemle
Szovjet muzsikus fiatalok Magyarországon 400. - 401. o
Szávai Magda
Händel-ünnepség Halléban 402. - 408. o
Lesznai Lajos
Holland Festival, 1966 408. - 412. o
Várnai Péter
Szövetségi élet
Adatok a Magyar Zenemûvészek Szövetsége 1963-1966 között végzett munkájáról 413. - 420. o
Hírek 421. o
Könyvekrõl
Gát József: A zongora története 422. - 423. o
Gábry György
Feuer Mária: Rimszkij-Korszakov 423. o
Juhász Elõd
Joseph Szigeti: Beethovens Violinwerke 424. o
Bónis Ferenc
Erich H. Mueller von Asow: Richard Strauss, Thematisches Verzeichnis 424. - 425. o
Bónis Ferenc
Folyóiratok 426. - 445. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Szõke Péter; Breuer János; V. M.; Várnai Péter; Szávai Magd
Hanglemezekrõl 446. - 448. o
Barna István
Close