Szabó Ferenc 227. - 228. o
Sárai Tibor
Szabó Ferenc 229. - 231. o
Ujfalussy József
Kodály népdalkórusai 232. - 250. o
Frideczky Frigyes
Bartók Béla megvalósulatlan kompozíciós terveirõl 251. - 263. o
Kroó György
A zene perspektívái és napjaink tudományos technikai forradalma 264. - 281. o
Fukász György
Hamlet: Dráma és opera : Szokolay Sándor bemutatott új mûvérõl [II. rész] 282. - 296. o
Fodor Géza
A Don Carlos eszmevilága és zenei kifejezésmódja 297. - 302. o
Eõsze László
Zenei és dramaturgiai egység a Don Carlosban 303. - 309. o
Várnai Péter
Mozart zeneszerzés-tankönyvérõl : megkésett gondolatok Bárdos Lajos 70. születésnapjára 310. - 316. o
Pernye András
A dunántúli népzenérõl 317. - 332. o
Müller István
A Budapesti Zenei Hetek újdonságai 333. - 340. o
Juhász Elõd abstract
Durkó Zsolt: Cantilene per pianoforte e Orchestra
Farkas Ferenc: „…hajadonfõtt a csillag után”
Kalmár László: Trió
Decsényi János: Shakespeare monológok
Bozay: Intervalli, Op. 15.
Kurtág György: Négy töredék, Op. 8.
Lendvay Kamilló: Kamarakoncert
Balassa Sándor: Antinóma
Láng István: Impulsioni
Maros Rudolf: Sirató
Jeney Zoltán: Soliloquium
Durkó Zsolt: Kolloidák
Folyóiratok 341. - 352. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Szõke Péter; Breuer János; Szávai Magda
Close