A Kodály-év elé 339. - 341. o
Az új kelet-európai zene jelentõsége 342. - 344. o
Molnár Antal
Bartók – egy korszak meghatározása 345. - 351. o
Volek, Jaroslav
Bartók Béla a balkáni és kelet-európai népzenetudomány úttörõje 352. - 358. o
Dzsudzsev, Sztojan
Bartók Béla, a tudós 359. - 366. o
Suchoff, Benjamin
A múltbeli zene feltámadása 1750 és 1800 között 367. - 382. o
Pernye András
„Orfeo” és „Euridice” : változatok egy témára 383. - 395. o
Tallián Tibor
Documenta
Ismeretlen kritika Bartók zongoradarabjairól 396. - 400. o
Breuer János
A magyar zenei folklór Bartalus István és Fran Kuhaè levelezésének tükrében. (Ford. Kiss Lajos) 401. - 410. o
Zganec, Vinko
Verdi Magyarországon – 1846-1884 [I.] 410. - 421. o
Várnai Péter
Szemle
Bartók-ünnepségek Szlovákiában 422. - 423. o
Chalupka, Lubomir
A Moszkvai Nagyszínház vendégszereplése a Magyar Állami Operaházban 423. - 426. o
Huszár Klára
Huszonöt éves a Tátrai-vonósnégyes 426. - 427. o
Pándi Marianne
Könyvekrõl - kottákról
Zene és mûveltség – Kortárs zeneszerzõk között – Vita a zenekritikáról (szerk.: Kroó György) 428. - 431. o
Breuer János
Walter Salmen: Haus- und Kammermusik. Privates Musizieren im Gesellschaftlichen Wandel zwischen 1600 und 1900 431. - 432. o
Bónis Ferenc
Ex Deo nascimur. Festschrift zum 75. Geburtstag von Johann Nepomuk David 432. o
Bónis Ferenc
Ludwig van Beethoven: Neun ausgewählte Briefe an Anton Schindler 432. - 433. o
Bónis Ferenc
Kamaramuzsika 433. - 434. o
Meixner Mihály abstract
Kókai Rezsõ: Szonáta két zongorára
Lendvay Kamilló: Vonósnégyes
Ránki György: Két könnyû hegedûdarab vietnami stílusban
Könyvekrõl
Zenekari mûvek 434. o
Meixner Mihály abstract
Decsényi János: Concertino hegedûre és ifjúsági vonószenekarra
Michael Haydn: Három induló
Szervánszky Endre: I. divertimento
Folyóiratok 435. - 443. o
Komár Pál; Vikár László; Barna István; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 444. - 448. o
Juhász Elõd
Close