Szabolcsi Bence 3. o
[Szabolcsi Bence] 4. - 6. o
Köpeczi Béla
[Szabolcsi Bence] 7. - 8. o
Ujfalussy József
Két Webern-tétel (Op. 9/V – Op. 27/II.) : analízis variációk I. 9. - 23. o
Somfai László
Kodály mûvészetének romániai útja II. 24. - 32. o
Lakatos István
Kodály Zoltán és Zürich II. : Volkmar Andreae-hez írott levelek és emlékezetes elõadások 33. - 36. o
Fuchss, Werner
Dráma és muzsika a Nabucco-ban 37. - 44. o
Várnai Péter
A Mozart-opera genezise II. Szöktetés a szerájból 45. - 73. o
Fodor Géza
Documenta
Adalékok Weiner Leó életrajzához 74. - 76. o
Valkó Arisztid
Magyarország éneklõ ifjúsága 1500-1650 között : újabb adatok a Bártfai gyûjteményrõl 77. - 84. o
Murányi Róbert Árpád
Két fesztivál
Szemle
Salzburgi tanulságok – Mozart három stílusa 85. - 93. o
Tallián Tibor
Bayreuth – Interregnum 93. - 100. o
Tallián Tibor
Könyvekrõl - kottákról
Bónis Ferenc: Bartók Béla élete képekben és dokumentumokban – Béla Bartók Musiksprachen – Aufsätze und Vorträge 101. - 104. o
Breuer János
In memoriam Igor Stravinsky (Szerk. Révész Doritt) 104. - 107. o
Breuer János
Paul Mies: Das Konzert im 19. Jahrhundert 107. o
Molnár Antal
Stanley Richmond: Clarinet and Saxophon Experience 108. o
Kuszing János
Magyar kamarazene 108. - 110. o
Meixner Mihály abstract
Bogár István: Három tétel rézfúvósnégyesre
Durkó Zsolt: Fire Music
Hollós Lajos: A toronyban – XVII századi táncok rézfúvóshatosra
Kardos István: Poema e burlesca – nagybõgõre és zongorára
Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus
Papp Lajos: Scherzo négy vonóshangszerre vagy vonószenekarra
Régi billentyûs muzsika új kiadásban : Corpus of Early Keyboard Musik 27. Samuel Mareschal válogatott mûvei 111. - 112. o
Pernye András
Close