A Magyar Zenemûvészek Szövetsége IX. közgyûlése
A zenekultúra elválaszthatatlan a közmûvelõdés ügyétõl 115. - 117. o
Ajtai Miklós
Zenekultúránk harmonikus fejlõdéséért 118. - 144. o
Sárai Tibor
Adatok a Magyar Zenemûvészek Szövetsége tevékenységérõl 145. - 155. o
Organika 156. - 164. o
Bárdos Lajos
Két Webern-tétel : analízis variációk II. (Befejezõ rész) : Variációk zongorára op. 27, II. tétel 165. - 187. o
Somfai László
V. Nemzetközi Marxista Zeneesztétikai Szeminárium 188. o
Szocialista kultúra és marxista zeneszociológia 189. - 199. o
Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes
László Zsigmond 80 éves 200. - 201. o
Breuer János
Új mûvek bemutatója
Kadosa Pál: Négy dal Nelly Sachs verseire op. 68 202. - 206. o
Kárpáti János
Sárai Tibor: Zene 45 húrra 206. - 213. o
Kárpáti János
Könyvekrõl - kottákról
Harald Goertz: Österreichisches Musikhandbuch 214. o
Breuer János
Martin Cooper: Beethoven - The Last Decade 1817-1827 214. - 215. o
Breuer János
Jan Maegaard: Studien zur Entwicklung des dodekaphonen Satzes bei Arnold Schönberg 215. - 216. o
Breuer János
H. C. Robbins Landon: Beethoven. Sein Leben und seine Welt in zeitgenössischen Bildern und Texten 216. o
Bónis Ferenc
Ludwig van Beethovens Konversationshefte. Band 1 217. o
Bónis Ferenc
Rudolf Klein: Schubert – Stätten 217. - 218. o
Bónis Ferenc
Ludwig Kusche: Richard Wagner und die Putzmacherin oder die Macht der Verleumdung 218. o
Bónis Ferenc
Hector Berlioz: Symphonie fantastique (New Edition of the Complet Works, Vol. 16.) 219. o
Bónis Ferenc
Hanglemezekrõl 220. - 224. o
Juhász Elõd
Close