Kurtág György: Bornemissza Péter mondásai – Concerto szoprán hangra és zongorára, Op. 7. : gondolatok a szöveg, zene és szerkezet kapcsolatáról 115. - 133. o
Kárpáti János
Bartók levélváltása R. St. Hoffmann-nal 134. - 185. o
Tallián Tibor
A középkori orgona : különös tekintettel a magyarországi emlékekre 186. - 201. o
Szigeti Kilián
Szemle
A magyar zeneszerzés helye a nagyvilágban : a Zenemûkiadó Vállalat szemszögébõl 202. - 207. o
Sarlós László
A rádió szerepe a magyar zene külföldi propagandájában 207. - 212. o
Sebestyén András
László Zsigmond kitüntetése 212. o
Könyvekrõl - kottákról
Pernye András: Hét tanulmány a zenérõl 213. - 215. o
Balassa Péter
Zofia Lissa: Zene és csend 215. - 216. o
Balassa Péter
A Magyar Népzene Tára VI. Népdaltípusok 1. 216. - 217. o
C. Nagy Béla
Kallós Zoltán: Balladák könyve 217. - 218. o
C. Nagy Béla
Béla Bartók Briefe I., II., (Hrsg. János Demény) 218. - 220. o
Breuer János
Hanglemezekrõl 221. - 224. o
Juhász Elõd
Close