A fejlett szocialista társadalom zenekultúrájáért 3. - 20. o
Sárai Tibor
Adalékok a romantikus zenefelfogás keletkezéséhez 21. - 30. o
Zoltai Dénes
Beethoven zenéje Szovjetoroszországban 31. - 41. o
Nyesztyev, I.
Adalékok a német munkásmozgalom Beethoven-recepciójához 42. - 48. o
Lammel, Inge
Az elsõ bécsi klasszikus iskola klarinétversenyei I. (1770-1810) 49. - 74. o
Balassa György
Közreadta: Bartók Béla : I. Scarlatti 75. - 81. o
Veszprémi Lili
Documenta
Kodály Zoltán, az „önkéntes õrsereg” tagja 82. - 98. o
Rolla Margit
Bartók Béla tervezett londoni hangversenyének levéltári háttere 99. - 105. o
Valkó Arisztid
Szemle
A „Muzsika” születésnapjára 106. - 107. o
Breuer János
Kották
Valentini Bakfark. Opera omnia I. A lyoni lantkönyv (1553) 108. - 112. o
Pernye András
Close