Schubert 227. - 231. o
Tóth Aladár
Napvilágra került Schubert-kéziratok 232. - 249. o
Kecskeméti István
Az énekmondó : Reinitz Béla centenáriumára 250. - 261. o
Fischer Sándor
Természetes hangsorok a harmincas-negyvenes évek Kadosa-mûveiben. (Ford. Halmy Ferenc) 262. - 276. o
Szanyina, Nyina
Bartha Dénes 70 éves 277. - 281. o
Somfai László
Az idõmértékes (menzurális) korális éneklés Magyarországon 282. - 297. o
Szigeti Kilián
Girolamo Diruta: Il Transilvano – stíluskritikai analízis és forráskutatási adalékok : történelmi elõzmények 298. - 313. o
Barlay Ö. Szabolcs; Pernye András
A második bécsi iskola és a dal 314. - 321. o
Laki Péter
Könyvekrõl
Sz. Farkas Márta: Bartalus István 322. - 324. o
Berlász Melinda
Benkõ András: A Bolyaiak zeneelmélete 324. - 325. o
Berlász Melinda
Seprõdi János: Válogatott zenei írásai és népzenei gyûjtése 325. - 329. o
Barlay Ö. Szabolcs
Veszprémi Lili: Zongoraoktatásunk története 329. - 330. o
Breuer János
Lakatos István: A kolozsvári magyar zenés színpad (1792-1973) 330. - 332. o
Breuer János
Close