Aczél György, a Mûvelõdésügyi Miniszter elsõ helyettesének megnyitó beszéde az Erkel-konferencián 115. - 117. o
Aczél György
Erkel útja a „hõsi-lírai” operától a kritikai realizmus népi ágáig 118. - 127. o
Maróthy János
Az „Ötök” kapcsolata az európai zene általános fejlõdésével 128. - 138. o
Danilevics, Lev Vasziljevics
Erkel Ferenc és a „népek tavasza” 139. - 141. o
Szabolcsi Bence
Benke Valéria Mûvelõdésügyi Miniszter megnyitó beszéde a Magyar Opera Ünnepi Hete alkalmából 142. - 143. o
Benke Valéria
Ünnepi Hetek az Állami Operaházban és az Erkel Színházban 144. - 147. o
Lózsy János
Nemzetközi énekverseny – magyar tanulságokkal 148. - 154. o
Forrai Miklós
Erkel emlékkiállítás 155. - 156. o
A századvég magyar zenéje a hetvenöt éves „Kiállítási Album” tükrében 157. - 168. o
Kecskeméti István
Dallam, metrum és strófaszerkezet a közép-marokkói berber (imazighem) népzenében 169. - 188. o
Kárpáti János
Elõszó egy Wagner-könyvhöz 189. - 193. o
Sólyom György
Documenta
A Zenészeti Lapok századik születésnapjára 194. - 196. o
Kecskeméti István
Szemelvények a Zenészeti Lapokból 196. - 197. o
Kecskeméti István
Szemle
Magyar bemutatók
Huzella Elek: Emlények (dalciklus) 198. - 199. o
Meixner Mihály
Soproni József: I. vonósnégyes 199. - 200. o
Meixner Mihály
Szervánszky Endre: II. fúvósötös 200. - 202. o
Pernye András
Könyvszemle
Szelényi István: A magyar zene története I-II. 203. - 204. o
Fodor Lajos
Darvas Gábor: A zenekari muzsika mûhelytitkai 204. - 207. o
Nagy Olivér
Lapszemle 207. - 221. o
Legány Dezsõ; Breuer János; Várnai Péter; Klumák István; Komár Pál
Hanglemezekrõl 222. - 224. o
Barna István
Close