Jegyzetek a mai új zene kifejlõdéséhez 115. - 129. o
Molnár Antal
Bartók és Schönberg (harmadik, befejezõ rész) 130. - 142. o
Kárpáti János
Egy magyar juhászcsalád népdalkincse 143. - 150. o
C. Nagy Béla
Négy szemeszter Hindemith iskolájában 151. - 157. o
Gárdonyi Zoltán
A hangrendszer analízisének néhány adaléka [elsõ rész] 158. - 173. o
Müller István
Alban Berg Wozzeckja a Magyar Állami Operaházban 174. - 183. o
Kovács János
Új mûvek bemutatója
Soproni József: II. szimfónia 184. - 185. o
Székely András
Két magyar fúvósötös [Petrovics Emil, Bozay Attlia] 185. - 189. o
Pernye András
Borgulya András: Vonóstrió 189. - 190. o
Pernye András
Magyar újdonságok elõadásai : 1964. január 1-tõl március 22-ig 190. o
Documenta
Liszt XVIII. rapszódiájának ismeretlen kézirata 191. - 194. o
Kecskeméti István
Hans von Bülow négy kiadatlan levele az MTA kézirattárában 194. - 197. o
Hamburger Klára
Disputa
Még néhány szó A végzet hatalmáról 198. - 200. o
Lesznai Lajos
[Válasz Lesznai Lajos cikkére] 200. - 201. o
Várnai Péter
Szövetségi élet
Hírek 202. - 203. o
Könyvekrõl
Gáspár Margit: A múzsák neveletlen gyermeke 204. - 205. o
Fejes György
Otto Klemperer: Emlékeim 205. - 206. o
Breuer János
Folyóiratok 207. - 221. o
Legány Dezsõ; Karczag György; Várnai Péter; Szõke Péter; Feuer Mária; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 222. - 224. o
Barna István
Close