A szocialista országok zeneszerzõ szövetségeinek berlini tanácskozása 563. - 564. o
Az Apponyi kézirat 565. - 568. o
Szabolcsi Bence
Az Apponyi kézirat magyar táncai 569. - 580. o
Bónis Ferenc
Bartók Béla és a Kelet 581. - 593. o
Kárpáti János
Goldmark Károly (1830-1915) 594. - 596. o
Kecskeméti István
Zenepszichológia kutatásaink néhány eredményérõl 597. - 613. o
Michel, Paul
A népmûvészet – a vélemények tükrében : vázlatok a népmûvészetrõl alkotott vélemények történetéhez 614. - 635. o
Vitányi Iván
Szemle
Fiatal zeneszerzõk konferenciája Szófiában 636. - 642. o
Borgulya András
A bukaresti nemzetközi Enescu fesztivál 642. - 644. o
Szávai Magda
Documenta
Adalékok Beethoven dalköltészetéhez 645. - 650. o
Mona Ilona
A szerkesztõség postájából
Hozzászólás S. Borris: Az új zene fejlõdésvonalai címû cikkéhez 651. - 652. o
Molnár Antal
Könyvekrõl
Kerényi György: Gyermekjátékdalok – Jeles napok dalai 653. o
C. Nagy Béla
Heszke Béla: A román zene története 653. - 654. o
C. Nagy Béla
V. Karbusickỳ-L. Kasan: Die Erforschungen des Gegenwärtigen Standes der Musikalität (A muzikalitás jelenlegi állapotának kutatása) 654. - 655. o
Losonczi Ágnes
Folyóiratok 656. - 670. o
Legány Dezsõ; Vikár László; Várnai Péter; Szõke Péter; Karczag György; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 671. - 672. o
Barna István
Close