Húsz év 115. - 118. o
Sárai Tibor
Jegyzetek a magyar zenetudomány húsz esztendejérõl 119. - 124. o
Szabolcsi Bence
Népzenekutatásunk útja, 1945-1965 125. - 129. o
Rajeczky Benjámin
A zenei népmûvelés két évtizede 130. - 139. o
Maróti Gyula
A Bartók-Archívum munkájáról 140. - 143. o
Dille, Denijs
Az esztétikai és ideológiai kategóriák viszonya, különös tekintettel a mai zenére 144. - 165. o
Maróthy János; Ujfalussy József; Zoltai Dénes
Bartók: Kontrasztok (keletkezésének történetéhez) 166. - 169. o
Ujfalussy József
A magyar munkásdalkutatás 170. - 181. o
Maróthy János
Vérnász (kritikai vázlat – és vita Pernye Andrással) 182. - 193. o
Kovács János
Szemle
Német szimfónia : az új zene ünnepi napjai Berlinben 194. - 199. o
Breuer János
Könyvekrõl
Documenta Bartókiana 200. - 203. o
Legány Dezsõ
Folyóiratok 204. - 221. o
Legány Dezsõ; Vikár László, Karczag György; Szõke Péter; Feuer Mária; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 222. - 224. o
Barna István
Close