Elõszó a mai magyar zenei alkotómûvészethez 227. - 230. o
Ujfalussy József
Elõfutár vagy valóraváltó? : stíluskritikai kísérlet Liszt alkotókorszakaival kapcsolatban 231. - 241. o
Szelényi István
Négyszáz éve született Monteverdi 242. - 247. o
Molnár Antal
Alban Berg és a számok 248. - 261. o
Pernye András
Gondolatok a zenei elõadás esztétikájának s a közönség és a mûalkotás kapcsolatáról 262. - 268. o
Lesznai Lajos
Az elsõ magyar zeneesztétika-történet 269. - 273. o
Maróthy János
Még egyszer „A végzet hatalmá”-ról 274. - 276. o
Várnai Péter
Az új zene notációjának monográfiája 277. - 283. o
Breuer János
A hetvenéves Kósa György köszöntése 284. - 285. o
Szirmai Albert 286. - 287. o
Bónis Ferenc
Elhunyt Wolfgang Steinitz 287. - 288. o
Maróthy János
Új mûvek bemutatója
Három fúvósötös [Dávid Gyula: III. fúvósquintett, Láng István: II. fúvósötös, Székely Endre: III. fúvósquintett] 289. - 290. o
Meixner Mihály
Szervánszky Endre: Klarinétverseny 290. o
Meixner Mihály
Magyar újdonságok 1967. január 1. és május 15. között 291. - 293. o
Szemle
Gondolatok a 10. országos ifjúsági kamarazenefesztiválról 294. - 296. o
Szávai Magda
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójára meghírdetett zenei pályázatról 296. - 300. o
Disputa
Egy idézet kapcsán… 301. - 302. o
Várnai Péter; Breuer János
Szövetségi élet
Hírek 303. - 305. o
Könyvekrõl
Kroó György: Muzsikáló zenetörténet III. kötet 306. - 307. o
Somfai László
Forrai Katalin: Európai gyermekdalok I-II. 307. - 309. o
Friss Gábor
Folyóiratok 310. - 333. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Szõke Péter; Várnai Péter; V. M.; Breuer János; Szávai Magda
Hanglemezekrõl 334. - 336. o
Barna István
Close