Élet és mûvészet 453. - 461. o
Szabó Ferenc
Három találkozás 462. - 464. o
Szabolcsi Bence
Októberi tanulságok 465. - 468. o
Ujfalussy József
A termékeny együttmûködés útján : jegyzetek a szovjet és a magyar zenepedagógia kapcsolatairól 469. - 474. o
Szávai Magda
A szovjet Vörös Hadseregben harcolt magyar internacionalista vöröskatonák dalai (1917-1921) 475. - 486. o
Szatmári Antal
Szergej Prokofjev és a kortársak. (Ford. Fonó Erzsébet) 487. - 500. o
Nyesztyev, I.
A zenemûvek komplex analízisérõl 502. - 508. o
Zuckermann, V.
Október szülöttei : a Leningrádi Filharmónia múltjából 509. - 518. o
Mejlih, E.
Nyemirovics-Dancseko munkája a „Katyerina Izmajlova” címû operán 519. - 532. o
Zlatogorov, P.
Major Ervin 533. - 534. o
László Zsigmond
Új mûvek bemutatója
Sosztakovics: Sztyepán Rázin – oratórium 535. - 536. o
Juhász Elõd
Tardos: Az új Isten – kantáta Tóth Árpád költeményére… 536. - 537. o
Juhász Elõd
Lendvay: Négy zenekari invokáció 537. - 538. o
Juhász Elõd
Ránki: Aurora tempestuosa 538. - 539. o
Juhász Elõd
Szabó Ferenc: Vallomás – Lendvay Kamilló: Téli reggel 539. - 541. o
Pernye András
Folyóiratok 542. - 560. o
Komár Pál; Vikár László; Karczag György; Szõke Péter; Várnai Péter; V. M.; Szávai Magda
Close