Egy „szomorú” hangnem : Kodály zenéje és a lokrikum 339. - 387. o
Bárdos Lajos
Ferencsik János 70 éves 388. - 391. o
Breuer János
„Hol van Kelet-Európa?” 392. - 400. o
Hamburger Klára
Szemle
A Magyar Zenemûvészek és a Szovjet Zeneszerzõk Szövetségének közös titkársági ülése. Moszkva – Tbiliszi, 1976. március 22-28. 401. - 432. o
Vécsey Márta
Documenta
Fölszállott a páva… : egy Kodály-mû keletkezésének dokumentumai 433. - 444. o
Breuer János
Close