A Magyar Zenemûvészek Szövetsége X. közgyûlésének vitája 115. - 133. o
Az elsõ bécsi klasszikus iskola klarinétversenyei II. (1770-1810) : versenymûvek két klarinétra zenekari kísérettel 134. - 183. o
Balassa György
Bölcs Alfonz cantigáinak hangszerábrázolásairól 184. - 190. o
Falvy Zoltán
Kodály énekkari mûveirõl 191. - 193. o
Molnár Antal
Egy hangszerismertetõ könyv margójára : Bogár István: A rézfúvós hangszerek. Zenemûkiadó, Budapest, 1975. 194. - 201. o
Hollós Lajos
Documenta
Ismeretlen Liszt-levelek 202. - 215. o
Dömötör Zsuzsa
Kiadatlan Bartók-levél Karl Vötterle hagyatékában 216. - 217. o
László Ferenc
Könyvekrõl
Bartók Béla levelei (szerk. Demény János) 218. - 220. o
Breuer János
Halmy Ferenc – Zipernovszky Mária: Hubay Jenõ 220. - 222. o
Breuer János
Budapest Lexikon (fõszerk. Berza László) 222. - 223. o
Bónis Ferenc
Musikalisches Erbe und Gegenwart 223. - 224. o
Bónis Ferenc
Wolf Siegfried Wagner: Die Geschichte unserer Familie in Bildern Bayreuth 1876-1976 224. o
Bónis Ferenc
Close