Rajeczky Benjamin köszöntése 3. - 4. o
Ujfalussy József
A kõszegi iskolarektor zenei kötelességei a 17. században : adatok a 17. századi iskolák zenéjéhez 5. - 9. o
Bárdos Kornél
Da capo al fine - Ismétlõdõ segélykiáltások a népzenekutatás létéért (1946-1950) 10. - 17. o
Berlász Melinda
Monotematikus koncepciók Kodály Zoltán hangszeres mûveiben 18. - 20. o
Breuer János
„Missa mundi” 21. - 36. o
Dobszay László
Ornamentáció a trubadúr zenében 37. - 48. o
Falvy Zoltán
Az Eperjesi Graduál antifonáinak dallam- és szövegforrásai 49. - 69. o
Ferenczi Ilona
Analógia a népzene és a tárgyakat formáló népmûvészet stíluskorszakai közt 70. - 75. o
Hofer Tamás
A szfinksz mosolya : adalék Bartók és a századelõ kapcsolatához 76. - 80. o
Kroó György
A pásztói Szentlélek-ispotály a középkorban 81. - 84. o
Kubinyi András
A folklór esélyei 85. - 88. o
Maróthy János
Hangszeres dallamok szöveggel 89. - 101. o
Sárosi Bálint
A zene alakváltásai a kiegyezés elsõ szakaszában - II. 102. - 111. o
Legány Dezsõ
Könyvekrõl
Így láttuk Bartókot (szerk. Bónis Ferenc) 112. o
Breuer János
Close