Strém Kálmán

(3 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
Adatok településeink mai zenei életének jellemzéséhez - 1982., 23. évf. 3. szám 283. - 294.o
Zene és tömegkommunikáció I. : beszámoló a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban folyó zeneszociológiai kutatás néhány eredményérõl - 1986., 27. évf. 2. szám 185. - 224.o
Zene és tömegkommunikáció II. : beszámoló a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban folyó zeneszociológiai kutatás néhány eredményérõl - 1986., 27. évf. 3. szám 227. - 250.o