Szerzők

A szerző neve
A Magyar Zene szerkesztõ bizottsága
A Magyar Zeneművészek Szövetsége Elnöksége
Abramszkij, Alekszandr
Abrasev, Bozsidar
Abusch, Alexander
Aczél György
Adorno, Theodor Wiesengrund
Ajtai Miklós
Albert Gábor
Albert István
Alekszandrov, Anatolij
Alföldy Gábor
Aljanszki, J.
Almási István
Altenburg, Detlef
Antal Imre
Avasi Béla
Balassa György
Balassa Péter
Balázs István
Balázs János
Bali János
Banda Ede
Bárdos Kornél
Bárdos Lajos
Barlay Ö. Szabolcs
Barna István
Barszova, Inna
Bartalus Ilona
Bartha Dénes
Bartók Béla
Batta András
Beghin, Tom
Beljajev, Viktor
Benke Lajos
Benke Valéria
Bereczky János
Berend T. Iván
Berlász Melinda
Bermbach, Udo
Bie, Oscar
Bieliczky Éva
Bieliczkyné Buzás Éva
Biernaczky Szilárd
Birlea, Ovidiu
Biró Viola
Bloom, Peter
Bojti János
Bóka László
Bónis Ferenc
Bontinck, Irmgard
Borgó András
Borgulya András
Borris, Siegfried
Bors Jenõ
Borsa Gedeon
Bozó Péter
Braudo, Jevgenyij
Brauer-Benke József
Breuer János
Brix, Karl
Brjuszova, Nagyezsda
Brockhaus, Heinz Alfred
Bruckner Éva
Bucsi László
Bui Thai Hong Nga
Büky Virág
C. Nagy Béla
Caccini, Giulio
Carpenter, Alexander
Celenza, Anna Harwell
Chalupka, Lubomir
Colas, Damien
Collins, Adrian
Cormac, Joanne
Cornides Donát György
Cortez, Carlos Miro
Csaplár Ferenc
Csemodanov, A. L.
Csengery Adrienne
Csengery Kristóf
Csizmadia György
Csobó Péter György
Csomasz Tóth Kálmán
Cz. Lányi Sarolta
Czövek Erna
Dahlhaus, Carl
Dallapiccola, Luigi
Dalmonte, Rossana
Dalos Anna
Danilevics, Lev Vasziljevics
Danuser, Hermann
Daróczy Zoltán
Deák Endre
Demény János
Déri Balázs
Derzsanovszkij, Vlagyimir
Dibelius, Ulrich
Dille, Denijs
Dimitrevszkij, A.
Dinyés Soma
Dobos Kálmán
Dobrowolski, Andrzej
Dobszay Ágnes
Dobszay László
Döhring, Sieghart
Dolinszky Miklós
Domokos Mária
Domokos Pál Péter
Domokos Zsuzsa
Domokos Zsuzsanna
Dömötör Zsuzsa
Druszkin, M.
Dubrovay László
Dzsudzsev, Sztojan
Eckhardt Mária
Eckstein, Pavel
Èerný, Miroslav K.
Eisler, Hanns
Èi¾ek, Lubomír
Elekfi László
Éliás Ádám
Elschek, Oskar
Eõsze László
Erdélyi-Molnár Klára
Fábián Dorottya
Fábián Imre
Fábián László
Fábry Zoltán
Falvy Zoltán
Fancsali János
Farkas Ferenc
Farkas Zoltán
Fazekas Gergely
Fehér Ferenc
Fejes György
Fekete Csaba
Ferencsik János
Ferenczi Ilona
Feuer Mária
Filler, Susan M.
Fischer Sándor
Fittler Katalin
Fodor András
Fodor Géza
Fodor Lajos
Földes Imre
Fónagy Iván
Fontana Gát Eszter
Forrai Katalin
Forrai Miklós
Frideczky Frigyes
Friesenhagen, Andreas
Frigyesi Judit
Friss Gábor
Fuchss, Werner
Fukász György
Gábor Éva
Gábor István
Gábry György
Gál István
Garai Gábor
Gárdonyi Zoltán
Gát József
Géher István
Gémesi Géza
Gergely Ferenc
Gergely Pál
Gerõ József
Gilányi Gabriella
Ginszburg, Szemjon
Glatz Ferenc
Glebov, Igor
Gomboczné Konkoly Adrienne
Gombos László
Gombosi Ottó
Göncz Zoltán
Gönczy László
Gonda János
Grabócz Márta
Graf, Herbert
Gray, Cecil
Gruber, Roman
Gurmai Éva
Gutman, Hanns
Gyarmati Eszter
Gyöngyösi Szilvia
Hajdú András
Hajnóczy Csaba
Halász Péter
Halle, Fanina
Halmai (Hausknecht) Károly
Halmos István
Halmy Ferenc
Haluka, Ljubomir
Hamburger Klára
Haweis, Hugh Reginald
Herczog János
Hernádi Lajos
Hochradner, Thomas
Hofer Tamás
Hollós Lajos
Homolya István
Honegger, Arthur
Hoppál Péter
Horányi Mátyás
Horusitzky Zoltán
Horváth Rezsõ
Hovánszki Mária
Hrennyikov, Tyihon
Hubert Ildikó
Huszár Klára
Ignácz Ádám
Ilku Pál
Illés Mária
Ittzés Mihály
Ivanov-Boreckij, Mihail
Jakab Hedvig
Jakovlec, Vaszilij
Jemnitz Sándor
Jeney Zoltán
Jiranek, Jaroslav
Jones, David Wyn
Jong, Johan P. de
Jordáky Lajos
Juhász Elõd
Juhász Elõd Jenõ
Justus György
Juzefovics, Viktor
Kaba Melinda
Kaczmarczyk Adrienne
Kaèic, Ladislav
Kalmár László
Kapronyi Teréz
Karai József
Karásek, Bohumil
Karasszon Dezsõ
Kardos István
Kárpáti András
Kárpáti János
Kassai István
Kecskeméti István
Kecskés András
Kelemen Éva
Kelemen Judit
Kerékfy Márton
Kerényi Mária
Kertész Iván
Keszi Imre
Keuler Jenõ
Király Péter
Kiss Gábor
Kiss Lajos
Klenjánszky Tamás
Koch, Klaus-Peter
Kodály Zoltán
Koessler, Hans
Kõháti Zsolt
Kókai Rezsõ
Kókai Rezsõné
Komlós Katalin
Köpeczi Béla
Kórody András
Korody P. István
Körtvélyes Géza
Kósa Gábor
Kovács Ilona
Kovács Imre
Kovács János
Kovács Mária
Kovács Sándor
Kövér György
Kramer, Richard
Krauze, Zygmunt
Kremer, Joachim
Krones, Hartmut
Kroó György
Kubinyi András
Kulcsár Zoltán
Kun Imre
Kunszery Gyula
Kurtág György
Kusz Veronika
Kuszing János
L.
L. Gábor Judit
Lajtha László
Lakatos István
Laki Péter
Lammel, Inge
Lampert Vera
Láng István
László Ferenc
László Zsigmond
Lax Éva
Lázár László
Lebenyinszkij, Lev
Legány Dénes
Legány Dezsõ
Legányné Hegyi Erzsébet
Lehel György
Lendvai Ernõ
Lengyel András
Lengyel Réka
Lesznai Lajos
Liberovici, Sergio
Liebner János
Lissa, Zofia
Lobanova, Marina
Lohr Ferenc
Losonczi Ágnes
Lózsy János
Lukács Antal
Lukács György
Lukács Miklós
Lunacsarszkij, Anatolij
M. Tóth Antal
Mácsai János
Mainka, Jürgen
Major Ervin
Malina János
Marczi Mariann
Máriássy István
Maróthy János
Maróti Gyula
Martin György
Martinov, Ivan
Matejèek, Jan
Mátyás János
Mayer, Günter
Mazel, L. A.
Medvegyeva, Irina
Meixner Mihály
Mejlih, E.
Merrick, Paul
Mesterházi Máté
Meszlényi Attila
Mezõ Imre
Michel, Paul
Mihály András
Miklósvári Sándor
Mikusi Balázs
Milstein, Jakov Iszakovics
Mjaszkovszkij, Nyikolaj
Mohay Miklós
Mohayné Katanics Mária
Molnár A. Jenõ
Molnár Antal
Molnár Géza
Mona Ilona
Móricz Klára
Mo¾i, Alexander
Müller István
Murányi Róbert Árpád
N. Szabó József
Nádasdy Kálmán
Nádor Tamás
Nagy Olivér
Nakahara Yusuke
Náray Miklós
Németh Amadé
Németh G. István
Németh Zsombor
Nhuan, Do
Nietzsche, Friedrich
Notowicz, Nathan
Nugyha, H. A.
Nyesztyev, I.
Odagescu, Irina
Olsvai Imre
Ónody Márta
Orbán László
P. Eckhardt Mária
Paksa Katalin
Pándi Marianne
Papp Ágnes
Papp Anette
Papp Géza
Papp Márta
Papp Monika
Párkainé Eckhardt Mária
Pávai István
Pávai Réka
Pécsi Sebestyén
Pekelisz
Perényi László
Pernye András
Pesce, Dolores
Pesovár Ernõ
Péterffy Ida
Péterfi István
Péteri Judit
Péteri Lóránt
Pethõ Bertalan
Pethõ Csilla
Petrovics Emil
Petyrek, Felix
Pintér Csilla Mária
Pintér Lajos
Pintér Tibor
Prahács Margit
Prokofjev, Szergej
Raics István
Rajeczky Benjamin
Rákai Zsuzsanna
Ránki György
Redepenning, Dorothea
Rehding, Alexander
Reményi Gyenes István
Rennerné Várhidi Klára
Révész Doritt
Richter Pál
Rickenbacher, Karl Anton
Riskó Kata
Ritoók Zsigmond
Rolla Margit
Rovátkay Lajos
Rozlavec, Nyikolaj
Rozsgyesztvenszkij, Gennagyij
Rudasné Bajcsay Márta
Rudnyickij, Antonij
Rumenhöller, Peter
Rusznyák István
Sallis, Friedemann
Saminsky, Lazare
Sárai Tibor
Sárhelyi Jenõ
Sarlós László
Sárosi Bálint
Sáry László
Schelken Pálma
Schenk, Erich
Scherchen, Hermann
Schindler, Otto G.
Schmidl, Stefan
Schollum, Robert
Scholz Anna
Scholz, Gottfried
Schönberg, Arnold
Schram Ferenc
Schreker, Franz
Schuman, William
Sebestyén András
Sebõ Ferenc
Seifert, Herbert
Selden-Goth Gizella
Siegert, Christine
Silberstein, M.
Sipos János
Solymosi Tari Emõke
Sólyom György
Somfai László
Somogyi László
Somogyi Vilmos
Sonkoly István
Soós András
Soponi József
Soproni József
Sosztakovics, Dmitrij
Spányi Miklós
Stachó László
Stevenson, Ronald
Straky Tibor
Strém Kálmán
Suchoff, Benjamin
Sudár Balázs
Sulyok Imre
Sz. Farkas Mária
Sz. Farkas Márta
Szabanyejev, Leonyid
Szabó Balázs
Szabó Ferenc
Szabó Ferenc János
Szabó Helga
Szabó István
Szabó Miklós
Szabolcsi Bence
Szacsvai Kim Katalin
Szak Péter
Szalay Olga
Szanyina, Nyina
Szarkiszjan, Szvetlana
Szaszovszky Ágnes
Szatmári Antal
Szatmári László
Szávai Magda
Szávai Nándor
Szávai Nándorné
Szebenyi János
Szegedy-Maszák Mihály
Szegõ Júlia
Székely András
Székely Endre
Szekeres Kálmán
Szelényi István
Szemere Anna
Szende Ottó
Szendrei Janka
Szenthegyi István
Szerényi Gyõzõ
Szerzõ Katalin
Szeverényi Erzsébet
Szigeti Kilián
Szigeti Máté Csaba
Szij Béla
Szikra Lajos
Szilágyi György
Szilágyi János
Szitha Tünde
Szõke Péter
Szokolay Sándor
Szolncev, Nyikolaj
Szomjas-Schiffert György
Szõnyi Erzsébet
Szõnyiné Szerzõ Katalin
Tagai Imre
Tallián Tibor
Tamás Katalin
Tardos Béla
Tari Lujza
Taruskin, Richard
Tasi József
Tímár István
Tokaji András
Tornyai Péter
Török József
Tóth Aladár
Tóth Sándor
Tugarinov, N. P.
Turcsányi Emil
Tusa Erzsébet
Tyitov, F.
Udvardi Lakos Endre
Ujfalussy József
Újházy László
Ullmann Péter
Ungár Imre
V. Szűcs Imola
Váci Mihály
Váczi Károly
Vainio, Matti
Valkó Arisztid
Valter Ilona
Varannai Aurél
Varga Ferenc
Varga László
Vargyas Lajos
Várnai Péter
Vécsey Márta
Vécsey Péterné
Veres Bálint
Veszprémi Lili
Victor Máté
Vikár László
Vikár Sándor
Vikárius László
Virágh László
Virány Gábor
Vita Zsigmond
Vitányi Iván
Volek, Jaroslav
Volly István
Waldbauer Iván
Wallner, Bo
Watzatka Ágnes
Webster, James
Weissmann János
Weisz, Pavel
Wellesz, Egon
Weöres Sándor
Wilheim András
Wilheim F. András
Wilkinson-Kertész Irén
Willson, Rachel Beckles
Winkler, Gerhard J.
Young, Percy M.
Zágon Géza Vilmos
Zámbó István
Zapletal, Petar
Zeke Lajos
Zempléni Kornél
Zganec, Vinko
Zlatogorov, P.
Zobl, Wilhelm
Zoltai Dénes
Zuckermann, V.
©piriè, Slobodan

Gyorskeresés