Berlász Melinda

(23 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
„...iemer mêr ouwê...” Veress Sándor - Walter von der Vogelweide elégiájának genézisérõl - 1996., 36. évf. 2. szám 141. - 145.o
„Zenei szakértõ – szociográfus” : a negyvenes évek zenekritikusa - 1992., 33. évf. 1. szám 8. - 13.o
Bartha Dénes - a folyóiratszerkesztõ : a Magyar Zenei Szemle és a Zenei Szemle fõszerkesztõje - 1984., 25. évf. 2. szám 115. - 134.o
Bartha Dénes, a Székesfõvárosi Zenekar mûvészeti igazgatója (1947-49) : válogatás a mûködésére vonatkozó levéltári dokumentumokból - 1988., 29. évf. 4. szám 415. - 429.o
Da capo al fine - Ismétlõdõ segélykiáltások a népzenekutatás létéért (1946-1950) - 1982., 23. évf. 1. szám 10. - 17.o
Dokumentumok az 1940-1944-es erdélyi gyûjtések és hanglemezfelvételezések történetéhez - 1992., 33. évf. 2. szám 115. - 137.o
Egy emlékezés-gyûjtemény tanulságai : reflexiók a jubileumra megjelent Weiner-kötethez - 1985., 26. évf. 3. szám 249. - 254.o
Egy megújuló Gárdonyi-kép körvonalainak esélye - 2006., 44. évf. 3. szám 241. - 243.o
Lajtha László levelei Henry Barraud-hoz (Elsõ közlemény) - 1993., 34. évf. 1. szám 13. - 42.o
Lajtha-körkép - Párizs, 1968 : nyugat-európai és magyar alkotói kapcsolatok a Lajtha-memoárok tükrében (1929-1963) abs.
Remembering Lajtha – Paris, 1968
An Historical Assessment of the Lajtha Memoirs by his West European and Hungarian Contemporaries (1929-1963)
Melinda Berlász

In the years after László Lajtha’s death, ten contemporary artists – Lajtha’s friends and acquaintances – paid tribute to the late Hungarian composer in recollections upon the initiative of János Gergely, editor of the French-language periodical Études Finno-Ougriennes. Eight of the writers were West European composers and ethnomusicologists working in the sphere of attraction of Paris culture (Henry Barraud, Emmanuel Bondeville, Jacques Chailley, Alphones Claude Leduc, Salvador de Madariaga, Albert Marinus, Marcel Mihalovici, A. Adnan Saygun), with two contemporaries representing the Hungarian colleagues (Sándor Veress and Lajos Vargyas).
These remembrances preserve a multitude of facts and personal characteristics of Lajtha: through them, the Hungarian composer’s presence in Paris – which, though sporadic, spanned several decades –, his contacts with his contemporaries and the network of events he was involved in become realistically clarified. In the light of this foreign viewpoint, the often vague and idealized Hungarian | French cooperation concerning Lajtha can clear up important questions of his biography and the genesis of compositions. The writings published in 1968 failed to be included in that-time or later Hungarian research literature on Lajtha, principally because the periodical was unknown.
The paper is to interpret the personal relations between Lajtha and his contemporary creators, pointing our their importance for international art and science. The author also plans to publish the collection of memoirs in Hungarian and English languages.
2003., 41. évf. 2. szám 167. - 179.o
Mûfajszerû gondolkodás Lajtha László zeneszerzõi életmûvében I. - 1990., 31. évf. 1. szám 99. - 107.o
Mûfajszerû gondolkodás Lajtha László zeneszerzõi életmûvében II. : mûfajcsoportok, mûfajláncok, mint az alkotópálya meghatározói - 1990., 31. évf. 2. szám 193. - 200.o
Tradíció és jelen szintézise Veress Sándor Passacaglia Concertantéjában : utószó Veress kompozíciójának koncert-elõadásához abs.
Synthesis of Tradition and the Present in Sándor Veress’s Passacaglia Concertante
Epilogue to a concert performance of Veress’s composition
Melinda Berlász

The Passacaglia Concertante, for oboe and String instruments by Sándor Veress, is of special importance among his other works composed in the 1960s. The synthesis of the form of two baroque compositional genres: the passacaglia and the concerto have provided him a basis for a stylistic change. Building upon a foundation with the baroque traditional elements of structure, while being consciously attached to the eastern roots of his own compositional style, Veress was successful in joining the newest tendencies of western stylistic components (i. e. dodecaphony) with the elements characteristic of his earlier works. It is the special synthesis of eastern and western traditions which distinguishes the Passacaglia concertante first of all. After the wonderful performances in Hungary by Heinz Holliger, new for the first time, an outstanding Hungarian oboist, László Hadady has also chosen it as a piece in his programme.
2000., 38. évf. 2. szám 117. - 126.o
Ujfalussy József, a Zenetudományi Intézet osztályvezetõje abs.
József Ujfalussy, Department Head of the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences
Melinda Berlász

This paper was read at the Musicology Conference held to commemorate the 80th birthday of József Ujfalussy. - Between 1966 and 1995 Ujfalussy was a department head of the Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. Between 1974 and 1980 he was the director of the Institute. He trained and educated several generations of musicologists, initiated and accomplished several large-scale scientific schemes that would affect the course of many decades to come. He played a significant part in the establishment of the Institute itself. He was the author of two excellent works of the earliest literature on Bartók and edited a complex casebook on the Hungarian Council Republic. He also intiated several large-scale scientific studies and the Budapest concert repertory of the Institute, comprising tens of thousands of records. He laid the foundations of the formal concept of the forthcoming volume of Hungarian Music History dealing with the 20th century. The author of the article, a long-time colleague of József Ujfalussy congratulates him on his 80th birthday.
2001., 39. évf. 1. szám 3. - 9.o
Veress Sándor Radó Ági zongoraművészhez intézett levelei : (1967-1973) - 2013., 51. évf. 2. szám 154. - 207.o
Rec. Benkõ András: A Bolyaiak zeneelmélete - 1978., 19. évf. 3. szám 324. - 325.o
Rec. Dohnányi évkönyv 2003 (Szerk. Sz. Farkas Márta és Kiszely-Papp Deborah) - 2005., 43. évf. 1. szám 109. - 113.o
Rec. Homolya István: Palestrina – Lassus - 1971., 12. évf. 3. szám 317. - 318.o
Rec. I. Memoárkötet Lajtha Lászlóról : Solymosi Tari Emőke: Két világ közt. Beszélgetések Lajtha Lászlóról - 2011., 49. évf. 2. szám 232. - 239.o
Rec. II. "Én és a zene" : Lajtha László utolsó vallomásai önmagáról, kompozícióiról (1960-1962). Erdélyi Zsuzsanna: A kockás füzet. Üttalan utakon Lajtha Lászlóval - 2011., 49. évf. 2. szám 239. - 244.o
Rec. Monográfia az ugrós táncok dallamairól : Paksa Katalin: Az ugrós táncok zenéje. Népzenetörténeti áttekintés - 2011., 49. évf. 4. szám 504. - 507.o
Rec. Sz. Farkas Márta: Bartalus István - 1978., 19. évf. 3. szám 322. - 324.o
Rec. Walter Kolneder: Antonio Vivaldi 1678-1741. Élete és mûvészete - 1971., 12. évf. 3. szám 318. - 319.o

Gyorskeresés