C. Nagy Béla

(37 találat)
# Cím Abstract Folyóirat Oldalszám
A finnugor népek közös népdalai - 1975., 16. évf. 2. szám 117. - 134.o
A mai finn zene - 1966., 7. évf. 6. szám 607. - 614.o
Afroamerikai népzene - 1967., 8. évf. 6. szám 574. - 591.o
Egy magyar juhászcsalád népdalkincse - 1964., 5. évf. 2. szám 143. - 150.o
Jean Sibelius (1865-1957) - 1965., 6. évf. 6. szám 602. - 609.o
Népzenénk és a zenei forma - 1965., 6. évf. 1. szám 18. - 34.o
Népzenénk néhány alapkérdése. I. Pentatónia és íves szerkezet - 1962., 3. évf. 6. szám 621. - 630.o
Népzenénk néhány alapkérdése. II. Pentatónia és lejtõ szerkezet (Befejezõ közlemény) - 1963., 4. évf. 1. szám 42. - 49.o
Típuskérdések a magyar népzenében - 1961., 1. évf. 6. szám 603. - 617.o
Rec. A Magyar Népzene Tára VI. Népdaltípusok 1. - 1974., 15. évf. 2. szám 216. - 217.o
Rec. A Néprajzi Múzeum I. hangszerkiállításának hanglemezes katalógusa - 1967., 8. évf. 1. szám 84. - 85.o
Rec. A parasztdaltól a munkásdalig (szerkesztette Katona Imre, Maróthy János, Szatmári Antal) - 1969., 10. évf. 1. szám 93. - 94.o
Rec. A. O. Väisänen: Samojedische Melodien - 1966., 7. évf. 2. szám 202. - 203.o
Rec. Bálint Sárosi: Die Volksmusikinstrumente Ungarns - 1971., 12. évf. 1. szám 97. - 98.o
Rec. Békefi Antal: A bakonyi szegényember dalai - 1967., 8. évf. 4. szám 412. - 413.o
Rec. Béla Bartók: Slovenské l’udové piesne I, II - 1972., 13. évf. 1. szám 85. - 88.o
Rec. Domokos Pál Péter – Rajeczky Benjamin: Csángó népzene I-II. - 1962., 3. évf. 1. szám 77. - 78.o
Rec. Heszke Béla: A román zene története - 1964., 5. évf. 6. szám 653. - 654.o
Rec. Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I-II. – Kerényi György: Népies dalok - 1961., 1. évf. 7-8. (II/4-5). szám 202. - 204.o
Rec. Kallós Zoltán: Balladák könyve - 1974., 15. évf. 2. szám 217. - 218.o
Rec. Kerényi György: Gyermekjátékdalok – Jeles napok dalai - 1964., 5. évf. 6. szám 653.o
Rec. Kerényi György: Szentirmay Elemér és a magyar népzene - 1966., 7. évf. 6. szám 643. - 645.o
Rec. Kodály Zoltán: Kis emberek dalai - 1962., 3. évf. 4. szám 413.o
Rec. Kríza Ildikó: A halálra táncoltatott lány - 1967., 8. évf. 4. szám 413. - 414.o
Rec. L. Vikár – G. Bereczki: Cheremis Folksongs - 1972., 13. évf. 3. szám 310. - 313.o
Rec. Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok I. - 1963., 4. évf. 1. szám 97.o
Rec. Manga János: Magyar népdalok, népi hangszerek - 1971., 12. évf. 1. szám 96. - 97.o
Rec. Methoden der Klassifikation von Volksliedweisen - 1971., 12. évf. 1. szám 99. - 100.o
Rec. Papp Géza: A XVII. század énekelt dallamai - 1971., 12. évf. 2. szám 211. - 212.o
Rec. Szelényi István: A népdalharmonizálás alapelvei - 1969., 10. évf. 1. szám 94. - 95.o
Rec. Szomjas Schiffert György: Finnisch-ungrische Herkunft der ungarischen „Regös” Gesänge - 1964., 5. évf. 1. szám 91. - 92.o
Rec. Szomjas-Schiffert György: A finnugorság õsi zenéje nyomában - 1966., 7. évf. 1. szám 86. - 87.o
Rec. Szomjas-Schiffert György: Kalevala, regösének, „Páva-dallam” - 1969., 10. évf. 2. szám 205. - 207.o
Rec. Sztoján Dzsudzsev: Bulgarszka narodna muzika (Bolgár népzene) I. - 1972., 13. évf. 1. szám 89. - 90.o
Rec. Tionalis fenno-ugristarum congressus secundus interna (szerk.: Paavo Ravila) - 1971., 12. évf. 1. szám 98. - 99.o
A helsinki Sibelius hetek - 1965., 6. évf. 5. szám 524. - 526.o
Az új zeneiskolai énekeskönyvek és a népzene - 1969., 10. évf. 2. szám 196. - 199.o

Gyorskeresés